Przejdź do treści
Strona główna » O nas

O nas

Dla nas synergia to coś znacznie więcej – to ludzie, którzy stanowią najważniejszą wartość i kapitał firmy. To suma wiedzy, kompetencji i doświadczenia naszych współpracowników, unikalne umiejętności każdego z nich i chęć dzielenia się nimi z innymi. To profesjonalizm w działaniu i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta. Wszystko to sprawia, że świadczone przez nas usługi to coś więcej niż dodawanie cyferek i wypełnianie formularzy.

Nasza kadra to eksperci z doświadczeniem w realizacji kontroli projektów na zlecenie m. in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej czy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Są to specjaliści-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarach:

  • kontroli i audytu projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych,
  • praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności,
  • systemów zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 9001, 27001, 45001,
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Specjalizujemy się w audytach zewnętrznych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (PO IR) oraz strategicznych programów badań naukowych. Współpracujemy z audytorami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Oferujemy usługi „szyte na miarę”, wysoką jakość świadczonej pracy oraz możliwość uzyskania wskazówek co do sposobu postępowania ze stwierdzonymi błędami/uchybieniami.

Zapraszamy do kontaktu.

Skip to content