Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Reprezentujesz jednostkę sektora finansów publicznych, która jest zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

Zależy ci na wdrożeniu funkcji audytu wewnętrznego, która będzie spełniać najwyższe standardy i przyczyni się do faktycznego usprawnienia działalności jednostki? Chcesz, aby kontrola zarządcza funkcjonująca w jednostce wspierała realizację jej celów zadań?

Jeżeli tak, nie mogłeś trafić lepiej!

Nasi eksperci posiadają uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i realizują zadania w tym zakresie zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors (IIA).

Proponowane przez nas usługi w zakresie audytu wewnętrznego obejmują w szczególności:

a) ustanowienie lub aktualizację już istniejących procedur audytu wewnętrznego obowiązujących w jednostce (karta audytu wewnętrznego, procedury planowania i przeprowadzania zadań audytowych, program zapewnienia i poprawy jakości),

b) planowanie roczne (opracowanie planu audytu wewnętrznego poprzedzone analizą ryzyka oraz uwzględniające priorytety i oczekiwania kierownictwa),

c) przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie zadań zapewniających oraz czynności doradczych,

d) monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające,

e) okresową sprawozdawczość (przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu/ informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego),

f) zapewnienie jakości audytu wewnętrznego (w tym przeprowadzenie okresowych ocen wewnętrznych).

Zachęcamy do skierowania zapytania w tym zakresie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub poprzez skierowanie zapytania ofertowego na adres e-mailowy: biuro@synergia-pro.eu. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz możliwość ich negocjacji.

Skip to content