Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Audyty zewnętrzne NCN

Audyty zewnętrzne NCN

Realizujesz projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego całkowita wartość przekracza 2 mln zł? Jeżeli tak, jesteś zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu oraz przekazania do NCN sprawozdania i opinii z takiego audytu.

Brzmi obco i przerażająco? Nic bardziej mylnego. Pozwól, że przybliżymy Ci kilka najważniejszych faktów dotyczących audytu zewnętrznego projektów.

Audyty zewnętrzne projektów dofinansowanych ze środków NCN

Czym jest audyt zewnętrzny projektu?


W uproszczeniu audyt zewnętrzny projektu to niezależne badanie prawidłowości jego realizacji. Ma on pomóc instytucji finansującej w ocenie, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa ogólnego. Ale nie tylko. W praktyce audyt to szansa, aby wychwycić ewentualne obszary problemowe i zapobiec powstawaniu błędów, które mogą skutkować zwrotem przyznanego dofinansowania. W takim ujęciu usługa audytu może okazać się najlepszym przyjacielem każdego podmiotu realizującego projekt.

Podczas audytu projektu weryfikacji podlegają obszary takie jak zgodność realizacji projektu z zapisami umowy o finansowanie, kwalifikowalność wydatków czy terminowość rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu. Szczegółowy zakres audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków NCN określają Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W wyniku przeprowadzonego audytu powstaje sprawozdanie oraz opinia, które jednostka realizująca projekt jest zobowiązana przekazać do NCN. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi audytu zewnętrznego projektów dostępnymi na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

A co jeśli pojawią się nieprawidłowości?


Wielomilionowy projekt to ogromne przedsięwzięcie i w toku jego realizacji mogą wystąpić błędy. Czy nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzone przez audytora powinny spędzać sen z powiek podmiotowi realizującemu projekt? Niekoniecznie. Nie każdy błąd skutkuje sankcją finansową. Niektóre z nich audytowany może z powodzeniem skorygować jeszcze w toku audytu. Badanie audytowe to także niepowtarzalna okazja, aby zadać audytorowi pytania w temacie praktycznych aspektów realizacji projektu, jego rozliczania czy interpretacji konkretnych przepisów prawa.

W ostateczności, jeżeli podmiot audytowany nie zgadza się z ustaleniami audytora, może wraz ze sprawozdaniem i opinią z audytu przedłożyć do NCN ewentualne stanowisko wobec ustaleń w nich zawartych.

Ile to kosztuje?


To zależy. Projekty cechują się różnymi parametrami (całkowita wartość projektu, okres realizacji projektu, liczba partnerów oraz ich lokalizacja). To sprawia, że do wyceny kosztu każdego audytu należy podchodzić indywidualnie. Zachęcamy do skierowania zapytania w tym zakresie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub poprzez skierowanie zapytania ofertowego na adres e-mailowy: biuro@synergia-pro.eu. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz możliwość ich negocjacji.

Skip to content