Przejdź do treści

W dobie społeczeństwa informacyjnego cyberbezpieczeństwo to temat, który dotyczy nas wszystkich. Bez wyjątku! Niezależnie od tego czy reprezentujesz jednostkę sektora finansów publicznych czy jesteś przedsiębiorcą utrzymywanie należytych zabezpieczeń systemów informatycznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji powinno być twoim priorytetem.

Nie wyręczymy Cię z tego obowiązku, ale możemy Cię wesprzeć w jego realizacji!

Nasza oferta w zakresie audytu cyberbezpieczeństwa obejmuje w szczególności:

  • audyty bezpieczeństwa informacji zgodnie z § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  • audyty bezpieczeństwa systemów informacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
  • audyty (diagnozy) cyberbezpieczeństwa wymagane zgodnie z regulaminem konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020).

Nasi eksperci posiadają uprawnienia do przeprowadzania audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych ujęte w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Certified Internal Auditor – CIA, Audytor Wiodący  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017).

Zachęcamy do skierowania zapytania w tym zakresie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub poprzez skierowanie zapytania ofertowego na adres e-mailowy: biuro@synergia-pro.eu. Oferujemy konkurencyjne ceny oraz możliwość ich negocjacji.

Strona główna » Blog » Audyty Cyberbezpieczeństwa

Audyty Cyberbezpieczeństwa

    Skip to content